Επικοινωνία

Γραφείο Φυσικής Αγωγής

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου 1434 Λευκωσία
Τηλ: +357 22800764/5
Φαξ: +357 22809582
Ηλ.ταχ: mitroo-gymnaston@schools.ac.cy
Ιστοσελίδα: https://mitroo-gymnaston.moec.gov.cy/